Nahrává se

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY používání systému pro optimalizaci a tvorbu nářezových plánů eRozrys - UNINAB


1. Obecná ustanovení.


1.1. Optimalizační internetový systém pro zadávání zakázek eRozrys - UNINAB, je duchovním vlastnictvím firmy neronIT sp.z o.o. PL, a licenci pro   

       užívání programu vlastní firma UNINAB, spol.s r.o.


1.2. Optimalizační webový systém slouží k zadávání zakázek k optimalizaci eRozrys - UNINAB, který se používá v truhlářské výrobě pro tvorbu

       nářezových plánů, jejich optimalizaci, orientační výpočet spotřeby materiálu a orientační ceny.

1.3. Předpisy definují zásady pro užívání webového systému eRozrys - UNINAB.2. Podmínky používání systému.


2.1. Základní podmínkou pro realizaci optimalizace je řádné vyplnění on-line formuláře objednávky, firmami či fyzickými osobami které byly dříve

       registrovány v systému eRozrys - UNINAB.

2.2. Optimalizace objednávky je vždy potvrzena elektronicky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, zadanou při registraci.


2.3. Zákazník je plně odpovědný za objednávky zadané přes svůj účet a zavazuje se k úhradě nákladů spojených s jejich realizací.


2.4. Zákazník je plně zodpovědný za zadané údaje, tj. Zvolený materiál, vybrané hrany a jeho parametry, délky a šířky zadaných rozměrů dílců, počty

       kusů, určení směru (orientace) let či vzoru.

 2.5. Registrovaní zákazníci mohou bez omezení využívat optimalizačního systému. Optimalizace provedené v internetovém systému eRozrys - UNINAB 

        mohou být zpracovávány jen v nářezovém centru firmy UNINAB, spol. s r.o., Ostravská 844, Sviadnov, 739 25.

2.6. Veškeré údaje zadané do systému a optimalizace provedené v systému jsou zaznamenávány a mohou být analyzovány administrátorem systému

       eRozrys - UNINAB.

2.7. Pokud jsou registrovaným uživatelem vytvářeny jen optimalizace bez následných realizací, má administrátor systému právo dočasně zrušit přístup do

       systému, případně zrušit přístup trvale.

2.8. Optimalizovaná zakázka odesláním do výroby přechází do režimu čekání na materiál a tímto odesláním uživatel potvrzuje správnost zadaných údajů

       v objednávce se všemi důsledky.

2.9. Uživatel (zákazník) může provádět úpravy v optimalizovaných zakázkách do fáze, kdy potvrdí objednávku funkcí „odeslat do výroby (vyrobit)“ .

2.10. Při registraci do systému eRozrys - UNINAB, prohlašujete, že jste si přečetli podmínky využívání webového optimalizačního systému eRozrys –

        UNINAB, a přijímáte je.


2.11. Provozovatel UNINAB, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat a vyrábět zakázku bez udání důvodu.

2.12. Objednávka bude fyzicky zpracována (vyrobena) při dostupnosti materiálu pro zpracovatele. Zákazník (objednatel) si materiál určený ke zpracování

         upřesní telefonicky, osobně nebo e-mailem v prodejně.3. Platební podmínky

3.1. Platba za služby nářezového centra se provede při převzetí zakázky.

3.2. Cena vygenerována systémem eRozrys -UNINAB je cenou bez DPH za službu zpracování materiálu (formátování a olep dílců), nikoli za materiál a je

       pouze ORIENTAČNÍ.

3.3. Ceny vytvořené optimalizačním systémem jsou cenami za standardní zpracování plošných materiálů nabízených v systému. Standardním

       zpracováním je myšleno – rovný řez, olepování ABS hranami, celoplošné zdvojení materiálu. Ceny za jakékoli další výrobní operace jsou naceňovány

       individuálně pracovníkem dodavatele služby – UNINAB, spol. s r.o.

3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu vytvořenou systémem eRozrys - UNINAB.

3.5. Po převzetí zpracovaného materiálu zákazníkem (objednatelem) již dodavatel (zpracovatel) nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli mechanická

       poškození (škrábance, odštíplé lamino atd.)

 

 © neronIT Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena